Какво е нанотехнология?

Нанотехнологията е едновременно техника, наука и технология, свързани с наноскала с големина от 1 до 100 нанометра. Нанонауката изучава изключително малки частици, които могат да бъдат използвани в много научни полета като материалознание, инженерство, биология, химия и физика. В края READ MORE