Какво е нанотехнология?

Нанотехнологията е едновременно техника, наука и технология, свързани с наноскала с големина от 1 до 100 нанометра. Нанонауката изучава изключително малки частици, които могат да бъдат използвани в много научни полета като материалознание, инженерство, биология, химия и физика.

В края на декември 1959 г. физикът Ричард Файнман излага нано концепцията си на среща на Американското физическо общество. Той описва процес, при които учените биха могли на контролират и манипулират отделни атоми и молекули. След повече от десетилетие в изследванията си за утра-прецизна машинна обработка професор Норио Танигучи използва за пръв път термина нанотехнологии. С появата на сканиращия тунелен микроскоп през 1981 г. започва ерата на съвременната нанотехнология. Той дава „видимост“ на отделните атоми.

Трудно би било да си представим колко малък е нанометъра. Един нанометър е равен на една милиардна от метъра, т.е. 10 на минус 9-та степен от един метър. За да може да си го представите по-лесно, ето един пример: дебелината на лист хартия от вестник е 100 000 нанометъра.

71cbbce2c369175109accf3b4260931bВсичко на Земята е съставено от атоми и молекули – човешкото тяло, сградите, храната. Нещо толкова малко като един атом не може да се види с просто око, нито дори и с микроскопите, използвани в училище. С появата на атомно-силовия микроскоп и сканиращия тунелен микроскоп, който вече беше споменат, започва и развитието на нанотехнологиите. И въпреки че нанотехнологията и нанонауката са се появили сравнително скоро, наноматериали са се използвали от векове без да бъдат конкретно дефинирани като такива. Пример са средновековните витражи в църквите. Тогавашните стъклописци не са осъзнавали, че процесът, който са използвали, за да създадат шедьоврите си, е променил структурата на материалите, с които са работили.

Днес инженерите и учените са намерили начини целенасочено да създават наноматериали, за да се възползват от подобрените им свойства като по-голяма здравина и химическа реактивност, по-малко тегло, по-голям контрол на светлинния спектър в сравнение с по-големите им еквиваленти.

Google+ Comments