Социална роботика

През последните години роботиката се развива все повече и насочва интерес си в различни области като промишлеността, минното дело, селското стопанство, дома и дори медицината. С натрупания опит в научните изследвания по темата роботика се появиха нови технологични предизвикателства, насочени към приближаване на новите технологии към различните сценарии от ежедневието. В този смисъл роботиката фокусира своя интерес към развитието на социални роботи, т.е. роботи, които имат механизми за взаимодействие с човека, следвайки социалните норми и насоки.

Днешното общество увеличава използването на социални роботи в различни реални ситуации, включително като допълнителна помощ в музеи или конвенционални центрове, наблюдение и сигурност, рехабилитация и помощ на зависими хора, обучение на деца и т.н. Механизмите на взаимодействие между хора и роботи са известни като HRI (Human Robot Interaction). Те предполагат нова парадигма на работа в областта на роботиката, пораждаща нови технологии, стратегии и методи, насочени към осигуряване на комуникация между машината и хората според ежедневните порядки.

Именно затова различните изследователски групи, които в момента фокусират вниманието си върху работата с този тип роботи, са проектирали различни роботизирани платформи, които развиват точно тези механизми. Много от тези произведения подчертават важността на разработването на HRI стратегии, които са адаптивни към среда, предназначена за човешка дейност и които могат да предоставят обратна връзка. Така машините ще могат да извършват зрителен контакт с хората, ще могат да им отговарят логично, дори да изразяват емоции като любов, състрадание, тъга.

Новата ера на взаимодействие между роботи и хора навлиза с все по-бързи темпове. Може би съвсем скоро ще се окаже, че това не е сюжет от научнофантастичен филм, а реалността и всеки от нас ще разполага с машина, с която да говори по темата.

Google+ Comments