Портативен и функционален скенер

В днешно време всеки се стреми да замени хартиения носител с електронен, a за дигитализирането на документите обикновено трябва да имаш скенер вързан към компютъра, а в някои случаи просто не подлежат на обработка. Компанията Doxie е разрешила лесно проблема, READ MORE