Технология помага на роботи

Учените от Масачузетския технологичен институт (MIT) създадоха изкуствена повърхност, която регистрира докосвания аналогично на човешката кожа. Тази иновация може да има голямо въздействие в областта на роботиката и при изработката на ръчни протези.
Технологията е оборудвана със сензори, които отчитат докосвания и силата на натиска. За изработването на ръкавицата е използвано тънко фолио, обогатено с електропроводими влакна. В резултат на тази комбинация, на повърхността на ръкавицата са разположени общо 548 сензора за натиск.
Ръкавицата е обучена да разпознава домакински предмети, като чаши, лъжици и други, като използва невронна мрежа. Отпечатъците на натиск за всеки предмет са асоциирани със снимки на съответния предмет в база данни. Целта на проекта е да подобри прецизността на роботизираните ръце при хващане на предмети, комбинирайки визуална информация с информация от сензорите за натиск. Технологията ще помогне на роботите да изпълняват задачи подобни на тези, които човек изпълнява ежедневно, като разпознаването на предметите чрез допир стане ключово за успешното им изпълнение.

Google+ Comments