Едно по-различно бъдеще

Когато става въпрос за бъдещето гледните ни точки са крайно различни. Всеки един от нас си го представя по начина, по който би могъл да му се хареса – според собствените му нужни и лична фантазия. Но нека добавим, че и типът човек – реалист, оптимист или песимист, също би могъл да интерпретира, според нагласата си.

В технологично отношения със сигурност ще напредваме с бързи темпове – това е сигурно, но определено го правим много внимателно и разумно. Разумът предопределя наличието на време, финансово позициониране и възможност за адаптация. Нужни предпоставки за постепенното уеднаквяване на стандартите поне в развитите страни. Ако не бе това трезво въздаржателство, то би зейнала огромна пропаст между различните държави и континенти.

Намерих един клип от 2011 година. Той изящно ни показва накъде реално вървят технологиите в бъдеще. Изчистен дизайн, многофункционалност, лесни за ползване, с бърза обработка на информацията. Адаптацията, изразена в минус опосредствани устройства и оптимална възможност за приложение, е от ключово значение.

Вижте сами. Харесва ли ви такова бъдеще? А кога мислите, че ще достигнем това технологично ниво?

Google+ Comments