Dell решения със SDN функции, насочени към ускоряване на трансформацията на центровете за управление на данни

dellВече и компанията Dell отчете своя принос към пазара за мрежови технологии. В портфолиото й влязоха съвсем нови решения, които ще позволят изграждането на мрежа, чиито функции съответстват на SDN, а също така и софтуерно подсигуряване за администриране и модулна платформа за LAN/SAN-комутация. Това решение е призвано да подтиква и мотивира потребителите за по-бърз преход към високопроизводителни мрежи.

В настоящия момент целта на производителите се явява оценката на новата мрежова архитектура, която се отличава от досегашните монолитни системи от традиционен тип. Върху това влияят редица фактори, между които: развитието на виртуализацията и появата на нови работни натоварвания; промените в структурата на мрежовия фактор и потребностите; появата на технологията SDN (системи с програмно конфигуриране); пакетните информационни технологии, които преди работеха отделно.

Започна и консолидация на изхода и входа, миграцията към сървър платформите с пропускателна скорост 10 гигабайта в секунда Ethernet.

На тези фактори обърна специално внимание компанията, след проведените аналитичини мероприятия, свързани с центровете за информация. По мнението на специалистите й пазарът на тези средища за управление на информация значително се е променил след появата на новата архитектура, технологии и продавачи, които са насочени приоритетно към подсигуряването на съответствията с измененията на размера и плътността на компонентите на тези центрове, промените в обема на трафика и изискванията към опростяване на системата.

С помощта на новите продукти и решения се планира и ускоряването на процеса на миграцията на клиенти. Те са насочени преди всичко към опростяване на процесите, повишаване на пороизводителността и към икономия на средства.

 

Google+ Comments