Dell решения със SDN функции, насочени към ускоряване на трансформацията на центровете за управление на данни

Вече и компанията Dell отчете своя принос към пазара за мрежови технологии. В портфолиото й влязоха съвсем нови решения, които ще позволят изграждането на мрежа, чиито функции съответстват на SDN, а също така и софтуерно подсигуряване за администриране и модулна READ MORE