Сензорни екрани, реагиращи мигновенно

Компанията Microsoft работят върху сензорен екран, които реагира много бързо при докосването му. Екипа, който е работил върху новата технология смята, че за в бъдеще може да се постигне поразяващ ефект върху бързината на курсора. Бързината при работа ще бъде READ MORE