Sigma mobile Х-treme PQ11

Съвременните смартфони имат огромно количество функции. Те могат да ви помогнат да решите задачи от всякакъв характер и често заменят фотокамерата, музикалния плеър, игровите конзоли и т.н. Болшинството от тях обаче имат чисто символична защита срещу удари, прах и влага, READ MORE