Nintendo отчитат спад

Водещата компания от години в производството на видеоигри Nintendo, отчита спад в печалбите си, през последното тримесечие на 2011 година и прогнозират, че спада ще се увеличи. Като основен конкурент, който измества Nintendo, се явява компанията Apple, която със своите READ MORE