Библиотеката на бъдещето

Когато Уикипедия стана популярна, забравихме посещенията в библиотеката и престанахме да използваме добрите стари хартиени енциклопедии. Това си има своите положителни и отрицателни страни. Положително е, че информацията достига до нас само с натискането на няколко клавиша. Бихме могли да READ MORE