Амперсанд

Историята на знака амперсанд (&) е доста интересна. Този символ произлиза от сливането на латинските букви “e” и “t”, които заедно образуват думата “et”, означаваща “и” на латински. Произходът на амперсанда се отнася към Римската империя от първи век нашата ера. Първоначално той представлява стилизирано съчетание на буквите “e” и “t”.

През вековете формата на амперсанда се променя, приемайки по-графичен и разпознаваем вид. През 19 век той се превръща в част от английската азбука и се поставя след буквата Z. Това продължава до началото на 20 век, когато амперсандът бива изключен от азбуката, но остава популярен в езика и типографията.

Амперсандът често се използва в юридически и търговски документи поради способността си да съкращава фрази, което е било особено важно във времената, когато всички записи са се правили на ръка. Днес той е широко използван в лога, търговски марки и в графичния дизайн, предоставяйки уникална естетика и разпознаваемост.

Google+ Comments