Технологиите в живота ни

През последните няколко години технологиите се променят със скоростта на светлината и все повече окупират ежедневието ни. Имаше време, в което дори компютъра и мобилния телефон бяха лукс и то не беше толкова отдавна, а сега почти няма човек, който да не разполага с два – три, кой от кой по-нови и модерни. В ерата на мобилните технологии и бързите комуникации всеки човек, който желае да бъде в крак с времето си му се налага постоянно да привиква към нов метод на работа и забавление. Целият ни живот на младежите вече преминава под егидата на Facebook, Twitter, Skype. Бизнеса и служителите му вече са длъжни да се адаптират към този начин на работа, което е много трудно за хората на зряла възраст. Израсналите във времето на комунизма се справят изключително трудно с новите технологии, което е основен проблем. По-находчивите компании, които водят социално-отговорна политика към служителите си дори създават курсове за обучение и преквалификация на персонала, за да могат по-плавно и спокойно да преминат към иновациите на 21 век.

Google+ Comments