Как общуваме помежду си?

Интровертите и екстровертите имат различен начин на общуване с останалите хора, но също и различни нужди. Под “нужди” имайте предвид всичко това, което хората получават от общуването с останалите и което дават разбира се.

Попаднах на един особено интересен TED Talk, в който се засяга именно тази тема и се прави ясно разграничение между различните типове хора и техните потребности по време на общуване и комуникация.

Предлагам ви и вие да го видите и да направите изводите си за това към коя група от хора спадате.

Насладете се:

Google+ Comments