Фотоапарат, който снима зад ъгъла

Учени са в процес на разработване на фотоапарат, който може да заснема предмети и обекти невидими за него. Екипа разработчици са от Масачузетския технологичен институт. Те създали камера, която засега може да снима само малки обекти и заснетото изображение не е класическата снимка, а представлява триизмерна проекция. Самото заснемане на проекцията, става посредством лазерен лъч, който се отразява в друг обект, от който пък има пряка видимост към скрития от фотографа обект. Лъча, който се отразява, се връща обратно във фотоапарата и от там следва преработване на изображението, а накрая се извежда триизмерен модел на заснетия невидим обект. Слабото място на тази камера е, че повърхността, която отразява лазерния лъч трябва да е идеално гладка, равна и едноцветна. Ако тези критерии не се изпълнят, заснетото изображение на обекта, може да придобие съвсем друг вид, който да няма нищо общо с реалността. Все пак от Масачузетския институт са намерили решение за това слабо място, като за целта са направили настройка на лазера, така че той да улавя и генерира свръхбързи импулси. След като се генерира цялата серия от тези импулси, учените са сметнали колко време ще е нужно на фотоните за пътя до предмета и обратно, а след това се събират в изображение. Досегашните изследвания и разработки от други учени не са имали успех, тъй като не са могли да намерят решение за слабото място на технологията, но ето че дойде момент в който проблема е решен и това дава голям тласък и иновация във фотографията.

Google+ Comments