Какво да очакваме от новите технологии?

Технологиите и тяхното развитие са изцяло обвързани с човешкия бит и ежедневие. Обикновено създателите на някоя революционна технология са водени от това да улеснят максимално извършването на тази дейност в ежедневието ни. Примери за това са пералните машини, които са READ MORE