Какво да очакваме от новите технологии?

Технологиите и тяхното развитие са изцяло обвързани с човешкия бит и ежедневие. Обикновено създателите на някоя революционна технология са водени от това да улеснят максимално извършването на тази дейност в ежедневието ни. Примери за това са пералните машини, които са READ MORE

Когато технологиите станат част от ежедневието

Можете ли да си представите времето, когато хората са правили всичко на ръка? Перели са на ръка, миели са си съдовете на ръка, смятали са на ръка… пишели са на ръка писма и са чакали със седмици да получат отговор. READ MORE