Асиметрична инвестиция: дефиниция и примери

Асиметричната инвестиция е тип инвестиция, при която потенциалната възвръщаемост значително надвишава поетия риск. Това означава, че дори при сравнително малка инвестиция, инвеститорът може да получи значителна печалба, докато загубите са ограничени до първоначалния капитал. Ключови характеристики на асиметричните инвестиции:Висок потенциал READ MORE