Революционна технология преобразува отпадъците в енергийно богатство

Иновативната технология PYROCO, разработена от изследователите от университета RMIT в Австралия, представлява значителен напредък в областта на управлението на отпадъци и производството на енергия. Тази технология превръща органичните отпадъци, богати на въглеродни съединения, в биовъглен – материал с широк спектър на приложение.

Процесът на пиролиза, използван в PYROCO, обработва биошламата при високи температури в отсъствие на кислород, което води до образуването на стабилен въглероден продукт, наречен биовъглен. Този биовъглен може да се получава от различни биологични материали като растителни остатъци, дървени стърготини, оборски тор и други селскостопански отпадъци.

Използването на PYROCO е значително важно поради неговата способност да преобразува биошламата, която често се озовава на сметищата и допринася за емисиите на въглерод в атмосферата. Биовъгленът, произведен чрез тази технология, не само предотвратява тези емисии, но също така има множество полезни приложения.

Едно от основните приложения на биовъглена е подобряването на плодородието на почвата, метод, който датира от хиляди години и е използван от местното население в басейна на Амазонка. Съвременните приложения на биовъглена включват използването му в производството на въглеродни електроди за батерии и други устройства за съхранение на енергия.

Пилотната инсталация на PYROCO беше поставена в завод за рециклиране на вода в Мелтън, Австралия, където бяха използвани отпадъци от различни потоци, включително хранителни и градински органични отпадъци, както и слама от хартия, смесена с други биошламове.

Развитието на PYROCO представлява значителен напредък в усилията за постигане на устойчиво екологично развитие и рециклиране.

Google+ Comments