Ерата на финтех компаниите

Финтех е може би сравнително нова дума за българския пазар, но не е такава за останалата част от света. Ако и за вас не е толкова позната, то ще кажа, че произлиза от английски. Тя обединява в себе си съкращения от думите финанси и технологии. Най-общо може да се каже, че финтех са тези компании, които предлагат нововъведения в областта на финансовите услуги.

Точно заради високата приложимост на подобни технологични иновации карат и родния пазар бързо да навакса и да приеме с широко отворени ръце новите услуги. Но трябва да се отбележи, че през последните 10 години драстично са се увеличили инвестициите във финтех разработки. Първоначалната им идея е била да се конкурират с различните финансови институции. Но постепенно се наемат именно от тях за разработването на модерни опции за потребители.

Включването, най-вече на мобилните телефони и интернет, в сферата на разплащания, транзакции и инвестиции ги прави толкова напредничави. По този начин се улесняват не само действията на потребителите, но се създават и благоприятни условия за бизнесите. Намаляването на таксите, мигновените преводи са само малка част от предимствата. Но най-вълнуващо е за прохождащите фирми, които се нуждаят от финансиране. А финттех компаниите чрез платформите за краудсорсинг или дарителски кампании могат да осигурят средства от много хора и то много бързо.

В общи линии може да се каже, че финансовите услуги чрез технологиите се превръщат не просто в улеснение, но и в добри партньори. Затова все повече ще виждаме не само банкови институции, но и фирми от всички сфери да инвестират в разработването на подобни приложения и възможности. Това е бъдещето, защото несъмнено ще промени облика на познатия ни във финансовия сектор.

Google+ Comments